1a EN lektionsplan
 materiale
 læsepensum
 eksamenspensum
 
 1t EN lektionsplan
 materiale
 læsepensum
 eksamenspensum
 2z EN lektionsplan
 materiale
 læsepensum
 eksamenspensum
   2u OL lektionsplan
 materiale
 læsepensum
 eksamenspensum
 2y OL lektionsplan
 materiale
 læsepensum
 eksamenspensum
   3a OL lektionsplan
 materiale
 læsepensum
 eksamenspensum
 3t OL lektionsplan
 materiale
 læsepensum
 eksamenspensum
 

 Bekendtgørelser 2004
 (reform)


 Læreplan
EN B STX 2004
 Vejledning EN B STX 2004
 Hjælpemidler (mdt)
 Engelsk på EMU
 
 Bekendtgørelser 2004
 (reform)


 Læreplan OL STX 2004
 Vejledning OL STX 2004
 OL på EMU

 Bekendtgørelser 1999
 (gammel ordning)


 Fagbilag OL 1999
 Vejledning OL 1999
 Eksamensvejledning
 Eksamensvejledning censor/eksaminator
 Pensumvejledning
 OL på EMU

 STX-bekendtgørelsen
 Karakterskalabekendtgørelsen (7-skala)

 eksamensbekendtgørelsen

 Læreplan for Almen studieforberedelse (AS)
 Vejledning for Almen studieforberedelse
 Læreplan for Almen sprogforståelse (AP)
 Vejledning for Almen sprogforståelse
   


oprettet juli 2006
opdateres løbende