til forsiden]

 
 AT7: Kemisk Bevidsthedsudvidelse
n  n


I arbejdet med almen studieforberedelse (AT), har mange lærere langt hjernen i blød for at finde på tværfaglige emner der virkelig formår at binde fagene konstruktivt sammen om en sag, snarere end et fag. I dette forløb forsøgte vi at finde en sag der kunne belyses af fagene kemi, religion og engelsk, og resultatet kaldte vi 'Kemisk Bevidstheds-udvidelse'. Tesen var, at bevidst søgt bevidsthedsudvidelse, eller med et mere åndeligt betonede ord transcendens, kan, eller har man kunnet finde i både religiøse riter, i ungdomskulturer og modkulturer, og endda i eksperimentel psykoterapi, og at disse former for for tilstræbt bevidsthedsudvidelse har relativt få og ensartede mål og resultater for de involverede parter. Projektet var ikke afgrænset til de kunstige frembragte stoffer som f.eks. LSD, men omfattede også kroppens egne stimulanser som f.eks. serotonin og dopamin.

Det var så elevernes opgave at udvælge tekster og metoder der kunne problematisere og analysere aspekter af sagen 'kemisk bevidsthedsudvidelse' som demonstrerede en forståelse af den hensigts-mæssige brug af de tre forskellige fag og deres metoder. Og tanken var selvfølgelige også at elever synes LSD, mescalin og blodige soldanse er spændende emner, og at kombinationen af fagene og emnerne også ville tiltrække deres opmærksomhed.  For hvad har f.eks. religion og hårde stoffer egentlig med hinanden at gøre?

 

Teksterne spændte egentlig ret vidt: kemi lagde fundamentet med tekster og figurer der gjorde rede for stoffernes indvirken på hjernen gennem samarbejdet mellem præ- og postsynaptiske nerveceller og disses receptorer. I kemiundervisningen fik eleverne også en indførsel i de stoffer vi i religion og engelsk omtalte: f.eks. LSD, mescalin og serotonin. Denne indførsel omfattede både stoffernes molekulære strukturer og deres effekter og sideeffekter i den menneskelige verden.

I religion blev eleverne præsenteret for Stanislav Grofs teorier om prænatale og 'trans-personelle' erfaringer, prærieindianernes soldanse, og Carlos Castanedas beskrivelse af Don Juans lære. Fælles for teksterne var menneskets søgen efter en erkendelse af det metafysiske eller transcenderende, enten med konkrete formål som opnåelse af syner om fremtiden eller indsigt i menneskets psyke, eller mere abstrakte og udefinér-bare mål som oplevelser af en anden måske mere sand verden eller dimension i vores eksistens.

Engelsk bidrog med eksempler fra ungdomskulturer og modkulturer, og for de den mere perspektiverende del af opgaven, med artikler om nyere tids forskning indenfor emnet 'neurotheology' - en naturvidenskabelig undersøgelse af spirituelle oplevelser som målbare fænomener i hjernen.


Foreslåede materialer til AT7-ressourcerummet (engelsk):
Uddrag fra Go Ask Alice (Anonym)(Alice beskriver sin første erfaring med LSD)
Uddrag fra The Clan of the Cave Bear (Jean M. Auel)
Artikel: "Shamanism and Neurotheology" (Michael Winckelmann)(svær)
Artikel: "The Brain Chemistry of the Buddha" (
Laura Sheahen)(svær) 
Sangtekst: "Lucy in the Sky with Diamonds" (Lennon og McCartney)


I den indledende fase skulle eleverne gøres trygge med arbejdsformen og produktet, og udover en grundig (men måske alligevel lidt utilstrækkelig) præsentation fik de også et papir med en udførlig beskrivelse af forløbets faser, mål og forventede produkt. Beskrivelsen kan ses her.

Eleverne skulle desuden skrive og præsentere deres synopsis på engelsk, en udfordring der i den indledende fase virkede en smule intimiderende på dem, men som senere i forløbet skulle vise sig som en styrke. Generelt set havde vi gode erfaringer med forløbet: fagene supplerede hinanden godt, og emnet havde et godt tag i de fleste af grupperne (og enkelte grupper demonstrede endda ægte entusiasme!). Også i forhold til perspektive-ring var emnet ganske hensigtsmæssigt: grupperne havde mange gode forslag til videre arbejde indenfor dette emne.

Herunder ses udvalgte elevbesvarelser (synopser):

  "God - A Divine Being or a Chemical Proces?" | "Prairie Indians' Use of Hallucinogens" | "Chemical Expansion of the Mind"


 


  Emnet 'Kemisk Bevidsthedsudvidelse' blev lavet i samarbejde med Troels Tornvig (Kemi) og Ulla Kjærulff (Religion)